Ánh Dương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Pisa và Vi Thùy Linh  (đối thoại) 
[NGÀY THƠ VIỆT NAM] ... Trong đoạn thơ ngắn của Vi Thùy Linh, cô nhắc hai lần chữ La Mã/Rome. Nhưng tháp nghiêng Pisa không nằm ở La Mã (hay Rome hay Roma). Nó nằm ở thành phố Pisa. Thành phố Pisa là thủ phủ của tỉnh Pisa thuộc miền trung nước Ý


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018