XYZ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nội các mới  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Chúng ta vui mừng vì đã chọn ra được 15 vị đại biểu ưu tú cho nội các mới của chính phủ. Tuy vẫn là những đồng chí cũ, nhưng với tinh thần và khí thế mới, được trang bị những tư tưởng hiện đại, chúng ta tin tưởng nội các mới của chính phủ sẽ kiên trì đường lối đã vạch ra từ bấy lâu nay về Chính trị, Kinh tế và Văn hóa Giáo dục và các vấn đề khác...

Danh nhân  (truyện / tuỳ bút) 
... Một ngày kia có một đạo sĩ ăn mặc rách rưới ghẻ lở đầy mình đi vào ngôi đền, nhìn lên bức đại tự nơi đại điện có đề bốn chữ “DANH NHÂN ĐẠI QUÁI VẬT”, bật cười sằng sặc, rồi vén vạt áo thụng xanh đái vào chân tượng linga một bãi. Tức thì khối linga vĩ đại bằng đồng đen nhũn ra, tan chảy thành một vũng bùn hôi thối... (...)

Luận Anh hùng & Anh hèn [3]  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Người bạn (...) bảo tôi rằng, không còn việc gì nữa hay sao mà lại viết những bài này, vì ông giáo Ngô cũng như mọi thường nhân thôi mà. Rất có thể ông Ngô sẽ trở về làm người đứng đầu một Bộ nào đó của nước Nam ta, như Bộ Giáo dục chẳng hạn, rồi thành phó Thủ tướng, rồi thành v.v... Thì xin có lời cuối rằng: Ấy là tại hạ cũng do vui tay mà gõ phím bình phẩm chơi về các Anh hùng, hoặc những người được “nghi” là Anh hùng, chứ có nói gì... những người không phải là anh hùng đâu...

Luận Anh hùng & Anh hèn [2]  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Nhân giáo sư Ngô Bảo Châu nhắc đến Hector, Turnus, Kinh Kha là những vị anh hùng không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình, xin được “luận” tiếp về Anh hùng & Anh hèn, là để không khí bớt nặng, chứ không dám đôi co với ai cả...

Luận Anh hùng & Anh hèn [1]  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Về vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ, giáo sư họ Ngô có những phát biểu “cẩn [bảo] trọng” là do ông nghĩ thế, thấy cần nói thế thì nói thế; sao lại muốn ông phải nghĩ và nói như các vị, rồi lại còn chẻ câu bẻ chữ của ông? Thì cũng như các ông Nguyễn Hữu Liêm, Đỗ Kh, Nguyễn Cao Kỳ,... đấy; hằng ngày hít thở không khí văn minh, dân chủ, chẳng phải tự kiểm duyệt, chẳng bị theo dõi, nhắc nhở gì, vậy mà vẫn viết, nói những điều khiến người ta chỉ lướt qua đã thấy ngay các ông ấy yêu tổ quốc Việt Nam XHCN đến nhường nào...

Ngậm ngùi Cù Huy Hà Vũ  (đối thoại) 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Thành Hồ phố lặng im hơi / Đường khuya khách mỏi lê đôi gót sầu / Bịt bùng thép lưới giăng mau / Anh toan yên ngủ họ chầu chực vây / Lòng anh thẳng tựa cây ngay / Trăm cơn ác mộng về quây gầm giường / Mà anh vẫn cứ bình thường / Ngoài kia súng ống còng đương sắp chờ...

Lời tâm huyết  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ & BÁO CHÍ] ... Bài viết của ông Nguyễn Tôn Hiệt khám phá ra câu chuyện rác rưởi về ai đó tự tung hô tráo qua tráo lại như trò chơi bài Tây, khiến tôi vô cùng đau lòng vì những chuyện trí trá nhỏ nhặt của những con người ti tiện hôm nay. Ôi! Trong những ngày trọng đại này, xin các người hãy nhìn lại quá khứ với những điều cao cả, như sau...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018