Ziegler, Alan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tình bạn và nghệ thuật  (truyện / tuỳ bút) 
... “Cậu thấy sao?” Robert hỏi, như thể bài thơ được viết về những đoá hồng trong mùa đông. “Cũng dễ thương,” tôi trả lời, cái kiểu nói mà người ta dùng khi muốn làm nhụt chí một thi sĩ... [Bản dịch của Tú Trinh] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018