Khu Đen
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Giá, lương, tiền và những trò ma mãnh  (đối thoại) 
[KINH TẾ NƯỚC TA] ... Xăng tăng giá [ nghe đâu] hơn 30% (từ 16.300đ/lít... Zọt tới 19.400đ/lít). Điện cũng không kém phần long trọng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018