Nguyễn Sinh Linh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Động đất tại Nhật, với “tấm lòng, cái nghề và cái ghế” của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Chao ôi, tấm lòng từ bi của ông phó thủ tướng nước ta! Tưởng ông nhìn sang thấy thảm cảnh tang thương của người dân Nhật và nước Nhật nên xúc động, hoá ra ông chỉ xúc động đúng... cái nghề và cái ghế của ông...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018