Imanishi Junko
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sau một đêm: Lá thư thứ nhất từ Tokyo  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Ở Tokyo, hỗn loạn không phải vì bản thân động đất, mà là vì: toàn bộ tàu điện ngừng hoạt động, xe trên đường bị tắc nghẽn, điện thoại cố định không thông, điện thoại di động cũng trở thành vô dụng, cả biển người ùn lại không có cách nào trở về nhà mình... [Lời giới thiệu & bản dịch của Giao]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018