Arruda, Eunice
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đề tài III  (thơ) 
em không thể kháng cự những con chữ // em không thể kháng cự / những con chữ ôm ghì lấy em // như cơn điên dại của một con bạch tuộc / sự lang thang của cái lưỡi anh // em không thể kháng cự / hơi thở của miệng anh / những ngọn lửa... [Bản dịch của Lê Liễu Chi]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018