Gebrakedan, Leandra
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những nhà thơ trong tù  (thơ) 
... Hãy nghĩ rằng chúng ta đã may mắn biết mấy vì có thể viết và gửi đăng trên những trang mạng thi ca. // Đừng bao giờ xem thường điều ấy, mà hãy tri ân, mỗi ngày, / và đối với những nhà cầm quyền áp bức / chúng ta hãy cùng nhau viết lời phản kháng... [Bản dịch của Nguyễn Tôn Hiệt]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018