Nguyễn Thị Sen
tiểu sử &  tác phẩm 

Sau một thời gian dạy học, hiện đang hoạt động toàn thời trong lãnh vực hội hoạ và nhiếp ảnh tai tiểu bang Calorado, Hoa Kỳ.

tác phẩm

A Tribute  (nhiếp ảnh) 

Invitation  (nhiếp ảnh) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018