Budrewicz, Leszek
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những truyền thuyết bằng đá treo trên cổ | Những điều chúng ta nói với các thiếu nữ...  (thơ) 
Bạn hãy sẵn sàng / Chúng sẽ đến vào ban đêm / với những con đại bàng trắng / những dùi cui / chúng sẽ đập bạn đến hơi thở cuối cùng / bấy giờ bạn chớ có la hét quá om sòm... | Ta muốn tặng em một thiên đường / ta muốn đưa em đến thiên đường / thiên đường ở nơi này / thích hợp với những kẻ đếm từng xu / những kẻ vừa mới bước vào / đã trả tiền vừa quay đầu đi nơi khác... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018