Lê Kinh Tài
tiểu sử &  tác phẩm 

Hoạ sĩ. Hiện đang sống và sáng tác tại Sài Gòn.

tác phẩm

Khoảng cách nội tại  (hội họa) 
Một tác phẩm trong loạt tranh "SAU NGÀY LÀ... ĐÊM..." (2007).

Giấc mơ không chỉ của trẻ con  (hội họa) 
Một tác phẩm trong loạt tranh "SAU NGÀY LÀ... ĐÊM..." (2007).

Khó biết có thể hay không?  (hội họa) 
Một tác phẩm trong loạt tranh "SAU NGÀY LÀ... ĐÊM..." (2007).

Định hướng  (hội họa) 
Một tác phẩm trong loạt tranh "SAU NGÀY LÀ... ĐÊM..." (2007).

Ám ảnh  (hội họa) 

Không đề  (hội họa) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018