de Castro, Claudio
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con kỳ nhông  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi thường biến hoá chính mình thành bất cứ thứ gì. Đó là cái chức phận của một con kỳ nhông. Đất thô, ướt hay khô, hay được bón phân. Không khí. Nước. Băng. Một con mèo, một con thằn lằn. Một con cóc hay bồ câu. Tôi luôn luôn biến hoá. Đó là lý do tại sao tôi mang theo rất nhiều sổ hộ chiếu. Cùng một cái tên và ngày sinh giống nhau nhưng với những khuôn mặt khác nhau... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018