Johanneson, Patrick
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sự chờ đợi  (truyện / tuỳ bút) 
... Mưa, mặt trời, mặt trăng, những ngôi sao: nàng cưu mang tất cả. Hạt giống xô vỡ mặt đất, trồi lên với một mầm cây cong tròn xanh biếc, ngơ ngác trước thế giới như một dấu hỏi trong cuốn phúc âm cổ sơ. Nàng ngồi lên mầm cây ấy và chờ đợi lâu hơn nữa: nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều thập niên trôi qua... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018