Kupriyanov, Vyacheslav
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhiều tự do hơn | Không nên | Đời sống có mặt... | Mọi thứ đều bị bỏ quên  (thơ) 
Bây giờ có nhiều tự do hơn / Người ta đã quét vôi trắng trên trần các phòng giam / Phòng nào trông cũng thoáng rộng // Người ta đã bỏ các song cửa sổ / Có điều người ta cũng bỏ luôn cửa sổ / Như thế người ta có thể canh chừng kỹ hơn các cửa lớn... | Không nên bước đi trong mây / đôi giày của bạn sẽ dính nước // không nên bay trong không gian / chim chóc sẽ mổ vào người bạn... | đời sống có mặt trên các hành tinh khác / và những người lạ có thể bay đến chỗ chúng ta / có điều là các viên chức thuế quan và lính biên phòng / làm việc trên biên giới / hệ mặt trời của chúng ta / không cho phép họ đến mà thôi... | Mặt trăng bị bỏ quên / trong một cái tủ chứa đồ ăn cũ... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Ngôn ngữ tôi | Hư danh buổi xế chiều | Một bài học vạn vật | Dự liệu  (thơ) 
Ngôn ngữ của tôi sống lâu / hơn tháp Babel / hơn tất cả mọi tháp ngà / khác / giờ đây nó yên nghỉ / câm lặng dưới sức nặng / của tháp truyền hình... | Mỗi đêm / người chết / nhấc phiến đá mộ lên một chút... | Bạn bảo, tôi yêu / rừng cây, / cánh đồng, / thiên nhiên... / Nhưng đôi khi ý nghĩ của chúng ta / giống như một khu rừng u tối... | ... Cuộc đời ơi, / Hãy chờ một chút... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018