Dimanov, Ivailo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Công dân của thế giới  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi không có cơ hội để đi đây đi đó trong lúc tôi còn sống, nhưng đến khi tôi chết, tôi sẽ trở thành công dân của thế giới! Trái tim tôi sẽ đến nước Anh; hai quả thận của tôi đến nước Nhật; giác mạc của một con mắt tôi đến nước Úc; võng mạc của con mắt kia đến Mễ-Tây-Cơ. Thậm chí lá lách của tôi – trông như một cái kèn cong queo cũ kỹ, rỉ sét — cũng được chuyển đến xứ Maldives... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018