Vũ Chương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chán cho cái sự tồi tệ và bỉ ổi  (đối thoại) 
[CẤM NHẬP CẢNH] ... Lần này, chính phủ Việt Nam tạo nên động thái này không những chỉ vì không muốn anh Diêu “cầm chiếc microphone trên tay” (như anh Diêu đã nhận định) mà xa hơn, họ không muốn có sự ảnh hưởng tốt đẹp của anh Diêu đến lớp học sinh và sinh viên ở Việt Nam bởi vì đây là phạm trù họ không thể kiểm soát nổi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018