Kingston, Maxine Hong
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sự thấm nhập của đá  (thơ) 
... Chúng tôi cho một người cựu chiến binh Việt Nam thuê phòng / Một ngày thứ Bảy ông ta trở lại / giẫm nhầu lên rặng tre mọc dọc theo con suối của xóm giềng / rồi leo lên lề phố, trốn thoát cảnh sát, / dù ông ta để lại dấu máu trên nền xi-măng / từ bàn chân bị đứt... [Bản dịch của Nguyễn thị Hải Hà]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018