Laquet, Martin
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Rimbaud đã bảo tôi  (thơ) 
Rimbaud đã bảo tôi / bài thơ là / một hình nhân bằng tuyết / trong ánh nắng / và ngôn từ / những con quạ đỏ và đen / những cây dù // Rimbaud đã bảo tôi / cậu chỉ là vậy / một cụm mây âm u / sắp vỡ / trong đêm đại hồng thuỷ / và tuổi hoa niên / là một cái xa lộ / có khi người ta lại đi / ngược chiều... [Bản dịch của Nguyễn Ðăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018