Tin tổng hợp
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một số tin tức và phỏng vấn về vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang sáng ngày 24/4/2012  (đối thoại) 
[QUYỀN LỰC & TỘI ÁC] ... Nông dân ở Văn Giang phát biểu: "... Đất của chúng tôi bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn làm, đất bờ xôi ao mật. Bây giờ ba cấp chính quyền họ câu kết với nhau, họ ăn cướp của chúng tôi..." "... Chưa bao giờ tôi thấy chính quyền nó làm ác như vậy..."


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018