Bakhchanian, Vagrich
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Quả táo  (thơ) 
Diễn viên: / 1. Adam / 2. Eva / 3. con rắn / 4. Newton / 5. William Tell / 6. con trai của Tell / 7. Đoàn Ca Múa Hải quân / 8. một con ngựa trắng / 9. Bạch Tuyết // Giữa sân khấu là một cây táo đẹp, lớn và không có một quả nào trên đó... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018