Forest, Ann de
tiểu sử &  tác phẩm 

Ann de Forest sống và viết ở Philadelphia. Truyện của bà đã xuất hiện trên các tập san Open CityTimber Creek Review và đã được trình diễn trên sân khấu của sinh hoạt nghệ thuật Writing Aloud, một dạng thức đọc truyện kết hợp với diễn xuất của kịch sĩ. Bà cũng thường viết về kiến trúc, đồ hoạ và thiết kế địa dư đồ bản, và đang hoàn tất một tiểu thuyết cho thiếu nhi, sử dụng những bản đồ xưa lạ thường.

tác phẩm

Phù chú  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng tôi đã làm việc quần quật trong bóng tối mốc meo đó cho đến khi chúng tôi không còn biết làm sao phân biệt giữa ngủ và thức... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018