Ngô Nhân Dụng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sức Mạnh Mềm của Trung Quốc  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & CHÍNH TRỊ] ... Người Trung Hoa nên nghe lời Giáo sư Bàng Trung Anh: Sức Mạnh Mềm đáng kể nhất thời nay là chế độ tự do dân chủ. Thể hiện lối sống đó, nhân loại sẽ nhìn vào mà thán phục...

Giải Nobel Văn Chương cho Mạc Ngôn  (đối thoại) 
[NOBEL VĂN CHƯƠNG 2012] ... Giải thưởng văn chương này dành cho các cá nhân chứ không phải cho một giống dân. Chắc chắn không phải là quà tặng cho một chế độ độc tài tham nhũng mà chúng ta thấy trong văn chương Mạc Ngôn cũng thể hiện...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018