Hoàng Diễm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chuyện kể lúc 12 giờ trưa ở thư viện xã hội chủ nghĩa  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... tôi với bản thân / được nhốt trong cái lồng học xã hội chủ nghĩa / để lý giải tại sao tôi không được cất tiếng nói / về những sự dân chủ và văn minh / ở mảnh đất tổ tông tôi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018