Ðoàn Trường Giang
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dưới cơn mưa acid  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2011...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018