Ngọc Thiện Thực Dân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tôi chỉ muốn xem xét các nhà phê bình “chỉ điểm” dưới góc độ phân tâm học  (đối thoại) 
[HỌC THUẬT & CHÍNH TRỊ] ... Thực sự, nếu có một Hannibal Lecter thật ngoài đời thì tôi cũng chả nề hà chuyện nhờ ông ấy tư vấn qua email. Biết đâu sẽ có một giải pháp hữu hiệu cho những nhà phê bình “chỉ điểm” của chúng ta...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018