Forché, Carolyn
tiểu sử &  tác phẩm 

Carolyn Forché sinh tại Detroit, Michigan, năm 1950. Cô theo học cử nhân tại Michigan State University, và đậu MFA (Thạc sĩ Nghệ Thuật) tại Bowling Green State University. Forché là tác giả của bốn tác phẩm: Blue Hour (HarperCollins, 2004); The Angel of History (1994), đoạt giải Los Angeles Times Book Award; The Country Between Us (1982), đoạt giải Poetry Society of America's Alice Fay di Castagnola Award, và được chọn vào Lamont Poetry Selection của The Academy of American Poets; và Gathering the Tribes (1976), được Stanley Kunitz chọn vào Yale Series of Younger Poets. Cô là chủ biên của cuốn Against Forgetting: Twentieth-Century Poetry of Witness (1993). Cô cũng là dịch giả của những tác phẩm như: Unfortunately, It Was Paradise: Selected Poems (2003) của Mahmoud Darwish (dịch chung với Munir Akash); Flowers from the Volcano (1983) của Claribel Alegria, Selected Poetry (1991) của Robert Desnos (dịch chung với William Kulik). Cô đã nhận nhiều tài trợ nghệ thuật từ Guggenheim Foundation, Lannan Foundation, và National Endowment for the Arts. Năm 1992, cô đoạt giải Charity Randall Citation (do International Poetry Forum trao tặng). Carolyn Forché dạy chương trình MFA (Thạc sĩ Nghệ Thuật) tại George Mason University ở Fairfax, Virginia.

tác phẩm

Ông đại tá  (truyện / tuỳ bút) 
Những gì bạn đã nghe là có thật. Tôi đã có mặt trong nhà ông ấy. Vợ ông ấy bưng ra một khay cà phê và đường... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018