La Thanh Goi
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ. Hiện sống tại Lào.

tác phẩm

Chở thuê  (thơ) 

Diện tích thế hệ  (thơ) 

Nêm gia vị  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018