Chambers, George
tiểu sử &  tác phẩm 

Chúng tôi chưa tìm được tiểu sử của George Chambers, nhưng trong một cuộc phỏng vấn do Ron McFarland thực hiện trên Fugue Magazine vào năm 1997, Raymond Federman nhận định rằng George Chambers "có lẽ là nhà văn xuất sắc nhất của Hoa Kỳ kể từ Faulkner". Chambers là người bạn thân nhất của Federman, và hai người viết cho nhau mỗi ngày một bức thư suốt 15 năm (tính đến năm 1997, lúc bài phỏng vấn được thực hiện). Raymond Federman và George Chambers thường được xem là cặp bài trùng "Abbot và Costello" của văn chương hậu hiện đại. Hai người thường làm thơ và viết truyện chung. Tác phẩm viết chung nổi tiếng nhất là tập truyện cực ngắn Twilight of the Bums do The Alt-X Digital Arts Foundation xuất bản tại Colorado năm 2001.

George Chambers đang viết một tiểu thuyết có nhan đề Federman. Ông đã viết đến chương thứ 32, và đăng trên website: http://bradley.bradley.edu/~gjc/chambersmain.htm

tác phẩm

Công chúa & con ếch  (truyện / tuỳ bút) 
Một lần nọ, và đó quả là một lần hãi hùng... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)

Tấm gương soi  (truyện / tuỳ bút) 
Hai khứa lão đang nắn mặt sửa mày trong một tấm gương cũ... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)

Một lần nọ  (truyện / tuỳ bút) 
Một lần nọ, và đó là một lần hết sức bá láp... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)

Vẻ đẹp của sự cô đơn  (truyện / tuỳ bút) 
Cô đơn là một trạng thái tự nhiên... [Bản dịch của Trần Tuệ Minh] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018