Lindquist, Ellen
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tách cà phê  (truyện / tuỳ bút) 
Chống tay trên bàn, miệng ợ ra, mắt gườm gườm nhìn cô hầu bàn, tôi quát: “Ê này! Cà phê gì mà đắng như lốp xe thế!”... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018