Kefala, Antigone
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ Úc gốc Hy-lạp. Sinh ra và lớn lên ở Lỗ-ma-ni. Sau Thế Chiến II, bà theo cha mẹ di dân sang Tây-tây-lan. Hiện đang cư ngụ tại Sydney. Những thi phẩm nổi bật là: The Alien (1973), Thirsty Weather (1978), và European Notebook (1988). Bà cũng là tác giả của nhiều tập truyện, tùy bút, tiểu luận, và tiểu thuyết nổi tiếng.

tác phẩm

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018