Harrington, Patricia
tiểu sử &  tác phẩm 

Patricia Harrington, nhà văn viết truyện trinh thám và truyện thiếu nhi. Đã có tác phẩm đăng trên Woman's World, Orchard Press Mysteries, Flashquake, Retrozine...

tác phẩm

Ánh sáng thuần khiết  (truyện / tuỳ bút) 
Cơn bão đến thật đúng lúc. Cuồng nộ tích tụ lại để rồi rít lên đến buốt óc, nhấn chìm mọi âm thanh bình thường của đêm... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018