Wahl, Sharon
tiểu sử &  tác phẩm 

cây viết nữ người Mỹ, đã có tác phẩm đăng trên “The Chicago Tribune”, “The Iowa Review”, “Harvard Review”, “Literal Latte”

tác phẩm

Hạt đậu  (truyện / tuỳ bút) 
...Nàng đến lâu đài khi mái tóc xoăn vàng đã tã ra và lấm lem bởi nước mưa, người run lập cập trong bộ váy lụa giờ đã rách nát tả tơi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018