Fajardie, Frédéric H.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Học sống  (truyện / tuỳ bút) 
... Những suy nghĩ này thật đáng buồn cười và trẻ con, cậu biết thế, bởi chẳng phải cậu muốn tự đánh lừa mình, nhưng cậu muốn tự làm vui mình... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018