Kolář, Jiří
tiểu sử &  tác phẩm 

Jiří Kolář (1914-2002), sinh tại Protivín, nam Bohême năm 1914, là một trong những khuôn mặt đáng chú ý nhất của văn học nghệ thuật nước Tiệp hiện đại. Học nghề thợ mộc trước khi trở thành một tác gia với hơn mười tập thơ, hai kịch bản và ba tập «lắp ráp» (nhật ký- tùy bút-thơ..), ông cũng là một nghệ sĩ tạo hình mà danh tiếng đã lẫy lừng thế giới. Sau năm 1970, ông không còn được xuất bản hoặc trưng bày ở trong nước. Năm 1977 ký tuyên ngôn Hiến chương 77; và từ năm 1980 cư ngụ tại Paris, nơi ông triển lãm đều đặn tại phòng tranh Maeght và điều khiển Tạp chí K. Mất tại Praha năm 2002.

tác phẩm

CÁCH DÙNG [IV]  (thơ) 
Tập thơ “giải-tĩnh” (déstatique), gồm 52 bài của Jiří Kolář (1914-2002) — nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và nghệ sĩ tạo hình của Tiệp Khắc — qua bản dịch của cố thi sĩ/dịch giả Diễm Châu (1937-2006). Tập thơ này được đăng thành 4 kỳ, mỗi kỳ gồm 13 bài.

CÁCH DÙNG [III]  (thơ) 
Tập thơ “giải-tĩnh” (déstatique), gồm 52 bài của Jiří Kolář (1914-2002) — nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và nghệ sĩ tạo hình của Tiệp Khắc — qua bản dịch của cố thi sĩ/dịch giả Diễm Châu (1937-2006). Tập thơ này được đăng thành 4 kỳ, mỗi kỳ gồm 13 bài.

CÁCH DÙNG [II]  (thơ) 
Tập thơ “giải-tĩnh” (déstatique), gồm 52 bài của Jiří Kolář (1914-2002) — nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và nghệ sĩ tạo hình của Tiệp Khắc — qua bản dịch của cố thi sĩ/dịch giả Diễm Châu (1937-2006). Tập thơ này được đăng thành 4 kỳ, mỗi kỳ gồm 13 bài.

CÁCH DÙNG [I]  (thơ) 
Tập thơ “giải-tĩnh” (déstatique), gồm 52 bài của Jiří Kolář (1914-2002) — nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và nghệ sĩ tạo hình của Tiệp Khắc — qua bản dịch của cố thi sĩ/dịch giả Diễm Châu (1937-2006). Tập thơ này được đăng thành 4 kỳ, mỗi kỳ gồm 13 bài.

Gửi một người nhận không quen biết  (thơ) 
Thưa Ông / Sau khi đã đọc và cân nhắc kỹ công việc của tất cả những người / Được coi như những bậc thày và thủy tổ của nghệ thuật thi ca / Xét vì các công trình và sự tận mỹ của nghệ thuật vừa kể cũng không khác gì hết với những điều vẫn lưu truyền ở khắp nơi / Tôi tự hẹn... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018