de Campos, Álvaro
tiểu sử &  tác phẩm 

Xin xem tiểu sử Fernando Pessoa.

tác phẩm

Mười một bài thơ  (thơ) 
Chùm thơ gồm 11 bài của Álvaro de Campos (1890-1935?), một "dị danh" của Fernando Pessoa (13.06.1888 - 30.11.1935) — khuôn mặt kỳ đặc nhất của văn chương Bồ-đào-nha đầu thế kỷ 20. [Bản dịch Diễm Châu]

Clearly non-Campos | Lisboa và những ngôi nhà của nó | Bên tay lái chiếc Chevrolet trên con đường Sintra  (thơ) 
Tôi không biết cái tình cảm chưa được diễn tả này là gì / Cái tình cảm bỗng dưng, như bóp nghẹt, làm se thắt / Trái tim tôi... | Lisboa và những ngôi nhà của nó / Đủ mọi màu sắc... | Bên tay lái chiếc Chevrolet trên con đường Sintra, / Dưới ánh trăng và trong mơ...

Tiệm thuốc lá  (thơ) 
Bài thơ của một thiên tài văn chương lạ lùng nhất của Bồ-đào-nha. "Tiệm thuốc lá" là một «chúc thư» của Álvaro de Campos về thi ca và siêu hình. Báo Le Monde cho đây là «một trong những bài thơ đẹp nhất của hết mọi thời». Diễm Châu dịch và giới thiệu.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018