Tĩnh Nguyệt Quang
tiểu sử &  tác phẩm 

Nữ tác giả từ miền Nam California.

tác phẩm

... Bao giờ đi qua / Bạn cho tôi biết / Bao giờ đi thật / Bạn cho tôi hay  (truyện / tuỳ bút) 
Bé đang ngồi trên thảm bận rộn với những chiếc xe đồ chơi đủ màu. Nghe tiếng chân bước lại gần... (...)

Giọt nước  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi không tin được là trời mưa ở miền đất tôi sống gần hết bốn phần năm đời tôi, mà nếu như tôi chưa lễnh lãng thì ngoài kia đang là mùa khô. Tôi ngồi dậy... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018