Soupault, Philippe
tiểu sử &  tác phẩm 

PHILIPPE SOUPAULT (1897-1990) là một nhà thơ Pháp, được biết tới nhiều vì những liên hệ của ông với trường Siêu thực Pháp. Đi từ dada tới siêu thực, trở thành đồng-tác giả của Les champs magnétiques (với André Breton), Philippe Soupault bị vị «giáo chủ» này của Siêu thực khai trừ, vẫn tiếp tục làm thơ, ngoài mọi trường phái...

tác phẩm

WESTWEGO  (thơ) 
Trọn vẹn thi phẩm WESTWEGO (1917-1922) của Philippe Soupault [1897-1990] — thi sĩ, tiểu thuyết gia và phê bình gia, một trong những khuôn mặt nổi tiếng của văn chương nước Pháp thế kỷ 20 — qua bản dịch của Nguyễn Đăng Thường.

TUYỂN TẬP CA THI và những bài thơ khác  (thơ) 
Một tuyển tập gồm 20 bài thơ của Philippe Soupault (1897-1990) — thi sĩ, tiểu thuyết gia và phê bình gia, một trong những khuôn mặt nổi tiếng của văn chương nước Pháp thế kỷ 20. Tuyển tập này do nhà thơ Diễm Châu chọn và dịch từ một số thi phẩm của Soupault.

Ca thi cho Luân-đôn bị oanh tạc  (thơ) 
Đêm nay Luân-đôn bị oanh tạc lần thứ một trăm / đêm đen đêm sát nhân và hờn căm / bóng tối phồng to từ nỗi âu lo sắp tới... [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

Ca thi cho Bogotá | Ca thi cho Guillaume Apollinaire  (thơ) 
Tôi đến từ một lục địa nơi máu trút như mưa / nơi đất phồng lên dưới ánh mặt trời... | Tội nghiệp Guillaume bạn tôi / người ta phủ lên anh vinh quang hoa lá và tro... [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018