Bạch Thu [Pai Chiu]
tiểu sử &  tác phẩm 

PAI CHIU (hay Pai Ts'ieou) sinh năm 1937 tại Đài-trung, Đài-loan. Là một trong những cây bút chủ lực của LI thi xã từ những năm 1960... Đã cho xuất bản nhiều thi tập trong những năm 1960 và 1970.

tác phẩm

Chiếc đồng hồ treo và pho tượng | Con tắc-kè lặng lẽ | Hồng nhạn | Một đường  (thơ) 
Chiếc đồng hồ treo thì thầm một điệu buồn cũ kỹ màu rêu... | Thức dậy từ một bài thơ / Cái âm thanh lướt đi hãy còn lởn vởn ấy... | Chúng ta còn sống sót. Chúng ta vẫn phải bay... | Những gì lên là trời, vượt thoát...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018