Mutis, Alvaro
tiểu sử &  tác phẩm 

ALVARO MUTIS sinh tại Bogotá, Colombie năm 1923 và sống tại Mexico, Mễ-tây-cơ. Ông là một tiểu thuyết gia lừng lẫy tiếng tăm của thế giới nhưng cũng là một nhà thơ được những nhà thơ lớn nhất của Mỹ châu la-tinh, như Octavio Paz, hết lời ca ngợi. Toàn bộ thơ ông đã được François Maspéro dịch sang tiếng Pháp (Alvaro Mutis, Les éléments du désastre, Grasset, Paris, 1993).

tác phẩm

Dạ khúc | Cầm tấu khúc | Lied Biển | Nếu anh nghe nước chảy  (thơ) 
Đêm nay mưa đã trở lại trên những đồn điền cà-phê... | Vì hàng cây đã cháy sau cơn biến động... | Tôi đã tới kêu gọi em / trên những bờ biển dốc... | Nếu anh nghe nước chảy trên những dòng kênh...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018