Guimossoùlis, Costis
tiểu sử &  tác phẩm 

COSTIS GUIMOSSOÙLOS, sinh năm 1960, là một nhà văn Hy-lạp, tác giả bốn tập thơ và hai cuốn tiểu thuyết. Thường được nói tới như một người theo đuổi đường lối «hậu-hậu-siêu thực» với «nhiều hình ảnh điên rồ trào vọt».

tác phẩm

Một bài thơ hay  (thơ) 
Nếu như mi viết một bài thơ hay / điều đó không nhất thiết phải là / mi ở trên / mọi người...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018