Sachs, Nelly
tiểu sử &  tác phẩm 

NELLY SACHS (1891-1970), tác giả Legenden und Erzählungen (1921), là một nhà văn, nhà thơ, gốc người Do-thái, sinh tại Berlin. Nhờ sự giúp đỡ của một số người Thụy- điển, nhất là Selma Lagerlöf, Nelly Sachs và mẹ đã di cư qua Stockholm năm 1940, nhưng bà đã phải bỏ lại người vị hôn phu (chết về tay quốc xã Đức)... Bà đã viết vở kịch thơ nổi tiếng Eli (1951) và là tác giả những tập thơ như In den Wohnungen der Todes (1947) và bốn phần của tập Glühende Rätsel,… Bà cũng là một dịch giả thơ Thụy-điển. Trở lại Đức lần đầu tiên sau chiến tranh, nhân được tặng một giải thưởng ở xứ này (Giải thưởng Ba Quốc gia), bà đã không thể ở lại lấy một đêm trên quê hương cũ: không ai có thể cảm thấu hết nỗi kinh hoàng và đau đớn của bà, một nạn nhân của chế độ phát-xít Đức, ngay cả sau khi chế độ ấy không còn chính thức tồn tại nữa. Những nỗi đau ấy đã khiến bà phải điều trị trong một bệnh viện tâm thần... Năm 1966, cùng với Joseph Agnon, nhà văn Israel, Nelly Sachs được tặng giải Nobel Văn chương. Năm 1967, thành phố Berlin mời bà làm «công dân danh dự». Trong đời, bà đã trao đổi thư từ với nhiều người, trong đó có nhà thơ Paul Celan. Các quan hệ giữa Nelly Sachs và gia đình Paul Celan được coi như khá thân thiết. Khi được tin ông mất, bà hết sức «xúc động». Và chính bà đã mất tại Stockholm vào ngày 12 tháng Năm 1970, ngày mà Paul Celan được chôn cất tại nghĩa địa Thiais, ở bên ngoài Paris.

tác phẩm

Ngọn nến | Mi nhớ | Bốn ngày bốn đêm  (thơ) 
Ngọn nến, em đã tặng anh làm đuốc, / Nói cùng không khí tiếng nói lung linh của những ngọn lửa... | Mi nhớ vết chân, vết chân đầy cái chết / Khi tên công an tới gần... | Bốn ngày bốn đêm / một cỗ áo quan đã là nơi ẩn trốn của mi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018