Romero, Elvio
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Phụ tấu khúc | Con người im lìm | Bài ca của những cuộc chuẩn bị  (thơ) 
Tình yêu, giờ đây chúng ta hãy tạm quên đi, hỡi người tôi yêu; / chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu này trong / đêm tối... | Này đây y, im / Im lìm / y nhìn mưa rơi... | Với những đóa hoa của rặng núi răng cưa...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018