Juarroz, Roberto
tiểu sử &  tác phẩm 

ROBERTO JUARROZ (1925-1995) là một nhà thơ Á-căn-đình, được thế giới biết tới nhiều, có lẽ chỉ sau Jorge Luis Borges, một người đồng hương của ông. Roberto Juarroz là tác giả của mười lăm tập thơ mang cùng một tựa đề, chỉ khác số thứ tự: Thơ thẳng đứng. Các bài trong mỗi tập cũng không có tựa, chỉ được ghi số ả-rập. Ngoài ra, ông còn viết một vài cuốn sách bằng văn xuôi, trong số đó đáng kể là Thơ và sáng tạo (1980); Thơ và thực tại (1987); Những mảnh đoạn thẳng đứng (1994); Trung thành với ánh chớp...

tác phẩm

Cuộc sống vẽ một cái cây...  (thơ) 
Cuộc sống vẽ một cái cây / và sự chết vẽ một cái cây khác. / Cuộc sống vẽ một chiếc tổ / và sự chết bắt chước nó. / Cuộc sống vẽ một con chim / nằm trong chiếc tổ / và lập tức sự chết / vẽ một con chim khác... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

THƠ THẲNG ĐỨNG THỨ MƯỜI LĂM  (thơ) 
Trọn vẹn tác phẩm Poesía Vertical XV (gồm 26 bài thơ) của Roberto Juarroz (1925-1995) — một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của thi ca châu Mỹ La-tinh hiện đại — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.

THƠ THẲNG ĐỨNG THỨ MƯỜI BỐN [3]  (thơ) 
Trọn vẹn tác phẩm Poesía Vertical XIV (gồm 113 bài thơ) của Roberto Juarroz (1925-1995) — một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của thi ca châu Mỹ La-tinh hiện đại — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu. Tập thơ được đăng thành 3 kỳ. Kỳ 3 gồm 38 bài.

THƠ THẲNG ĐỨNG THỨ MƯỜI BỐN [2]  (thơ) 
Trọn vẹn tác phẩm Poesía Vertical XIV (gồm 113 bài thơ) của Roberto Juarroz (1925-1995) — một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của thi ca châu Mỹ La-tinh hiện đại — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu. Tập thơ được đăng thành 3 kỳ. Kỳ 2 gồm 34 bài.

THƠ THẲNG ĐỨNG THỨ MƯỜI BỐN [1]  (thơ) 
Trọn vẹn tác phẩm Poesía Vertical XIV (gồm 113 bài thơ) của Roberto Juarroz (1925-1995) — một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của thi ca châu Mỹ La-tinh hiện đại — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu. Tập thơ được đăng thành 3 kỳ. Kỳ 1 gồm 41 bài.

THƠ THẲNG ĐỨNG THỨ MƯỜI BA  (thơ) 
Trọn vẹn tác phẩm Poesía Vertical XIII (gồm 105 bài thơ) của Roberto Juarroz (1925-1995) — một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của thi ca châu Mỹ La-tinh hiện đại — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.

THƠ THẲNG ĐỨNG THỨ MƯỜI HAI  (thơ) 
Trọn vẹn tác phẩm Poesía Vertical XII (gồm 82 bài thơ) của Roberto Juarroz (1925-1995) — một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của thi ca châu Mỹ La-tinh hiện đại — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu.

Thơ thẳng đứng  (thơ) 
Luôn luôn tới một lúc / mọi người cần phải nghỉ / như bông hồng nghỉ người làm vườn / hay khu vườn bông hồng. / Như nước nghỉ nước / hay trời nghỉ trời... [Bản dịch Diễm Châu]

Những mảnh đoạn thẳng đứng [Gần như giả tưởng]  (tư tưởng) 
Một khẩn lệnh của thời buổi này: đổi mới, cập nhật hóa. Cả đến hư vô cũng đổi mới và cập nhật hóa... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những mảnh đoạn thẳng đứng [Gần như lý trí]  (tư tưởng) 
Ta không thể hoàn toàn biết sự suy tưởng, những gì ta là, là vì ta không thể hoàn toàn biết sự vô-suy tưởng, những gì không phải là ta. | Đôi khi tất cả quá đầy tồn sinh, khiến tôi hầu như không còn chỗ để tồn sinh. Có những khi khác tất cả lại quá trống vắng tồn sinh, khiến tồn sinh hầu như làm tôi hổ thẹn... [Bản dịch Diễm Châu] (...)

Những mảnh đoạn thẳng đứng [Gần như thơ]  (tư tưởng) 
Một cách tìm thấy mình: ngã ngửa trên một người khác và, khi quay lại, nhận thấy rằng người khác kia là mình. Một cách lạc mất bản thân: lượm cây gậy lên, cây gậy không tựa vào đâu... [Bản dịch Diễm Châu] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018