Sucre, Guillermo
tiểu sử &  tác phẩm 

GUILLERMO SUCRE sinh năm 1933 tại Tumuremo, Venezuela. Từ 1961 đến 1990 ông đã cho in năm tập thơ. Ông đã dịch André Breton, Saint-John Perse, Williams Carlos Williams và Wallace Stevens, và là tác giả những tiểu luận văn nghệ: Borges, el poeta (1967); La máscara, la transparencia (1975). Trong đời sống bình thường, ông là một giáo sư văn chương Mỹ la-tinh ở nhiều đại học.

tác phẩm

Tôi nghĩ tới những trang giấy qua đi | Tảng đá gây tai tiếng | Đã phân chia như thế | Summer Swan Song  (thơ) 
tôi nghĩ tới những trang giấy qua đi / khi tôi viết... | Nếu như tôi tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ / tôi sẽ nghĩ những gì tôi nói / tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ trong những gì tôi nói / nghĩ những gì tôi nói khi tôi nghĩ... | họ đánh bóng toàn bộ / họ rợn mình trước chỉ một mùi hoạn nạn... / có một chuyến tầu làm rung chuyển đêm tối... [Bản dịch Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018