Kocbek, Edvard
tiểu sử &  tác phẩm 

EDVARD KOCBEK (1904-1981) nhà thơ lão thành của Slovénie, từng là một lãnh tụ quân du-kích chống Đức quốc-xã. Ông đã dõng dạc, thẳng thắn tán dương “tự do cá nhân” cũng như “trách nhiệm đạo đức và xã hội” của mọi người, và là một biểu tượng sáng chói của những khát vọng tinh thần và chính trị ở Slovénie hiện đại. Slovénie trước đây thuôc (cựu) Liên bang (cộng sản) Nam-tư, nay đã trở thành quốc gia theo thể chế dân chủ tự do, và từ đầu tháng Năm vừa qua (2004) đã chính thức gia nhập Liên hiệp Âu châu (25 nước).

tác phẩm

Bây giờ | Vẹt | Về tự do của đầu óc | Đôi tay  (thơ) 
Khi tôi nói / họ bảo là tôi câm, / khi tôi viết / họ bảo là tôi mù... | ... Không một ai trong chúng tôi còn biết cách nào nói dối / và cũng chẳng một ai còn biết nói thật... | Ngay cả khi tôi mỏi mệt / tôi vẫn còn có thể nói chữ: không, / và khi mọi người đều thưa: dạ, / tôi gầm lên cái chữ bé nhỏ kia: không... | Tôi đã sống giữa hai bàn tay tôi / như giữa hai tên trộm cướp / không bên nào biết / bên kia làm gì...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018