Lỗ Tấn [Lu Xun]
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Năm bài thơ văn xuôi trong "Cỏ dại"  (thơ) 
Lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu, năm bài thơ văn xuôi trong "Cỏ dại" cho thấy một chân dung khác của Lỗ Tấn: một hồn thơ mênh mang, sâu thẳm.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018