Kapovich, Katia
tiểu sử &  tác phẩm 

KATIA KAPOVICH sinh năm 1960 tại Môn-đô-va (Liên Xô cũ). Năm 1992 sống tại Israel. Từ 1992 định cư tại Cambridge (Hoa Kỳ), sáng tác bằng tiếng Nga và Anh.

tác phẩm

Một cái chết  (thơ) 
Mối tình đầu của tôi đã chết trong cuộc chiến A-phú-hãn, nhưng không phải vì đạn, không phải về tay thần Chiến tranh... [bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

Ngày 19 tháng 10 năm 1997 | Cảm nhận  (thơ) 
Ai sống như tôi trong vòng xoáy liên tục / sẽ được vòng xoáy cuốn theo / cuốn theo thiên nhiên, mùa thu trống rỗng / khi hừng lên vệt sáng bầu trời... | Hãy gắn vào khoảng không động cơ cắt cỏ / Và cánh quạt xay gió bặt im từ thế kỷ qua / Anh sẽ nhận thiên thần trong ống nghiệm / Như điều kể trong sách cổ xưa...

Tranh tĩnh vật sống động | Bằng kính, bằng thiếc, bằng gỗ  (thơ) 
Những bài thơ của Katia Kapovich, nhà thơ Nga đương đại, lần đầu đến với bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch Việt ngữ của nhà thơ Mai Văn Phấn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018