Barbeitos, Arlindo
tiểu sử &  tác phẩm 

ARLINDO BARBEITOS (Angola). Sinh năm 1940. Dạy học, từng sống lâu năm ờ Âu châu và vùng Maghreb. Từ 1975 đến 1979 đã có ba thi phẩm in bằng tiếng Bồ.

tác phẩm

Hai bài thơ  (thơ) 
hồn những người phù thủy mất tích / ban đêm nghỉ trên những đỉnh cây xưa / những đám mây trắng / những cánh chim đêm... | đã có một thời / khi những con chim xanh / lần lữa trên những cành cây xưa / và các bà mẹ yên hàn cho con bú...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018