Diki-Kidiri, Marcel
tiểu sử &  tác phẩm 

MARCEL DIKI-KIDIRI (Cộng hòa Trung Phi). Sinh năm 1944. Nhà nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Phi Châu da đen tại Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) [Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học] ở Villejuif, Pháp. Thơ đăng trên một số tạp chí và tuyển tập.

tác phẩm

Nhân phẩm  (thơ) 
Một bức tường / Một bức tường tầm thường / Chỉ một bức tường tầm thường trước mặt hắn / Một bức tường tối tăm mà máu người đen đã bôi đen / Một bóng mờ mà nỗi muộn phiền trong lòng người đã bôi đen...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018