Krynicki, Ryszard
tiểu sử &  tác phẩm 

RYSZARD KRYNICKI, nhà thơ Ba-lan, sinh ngày 28.6.1943 ở Áo quốc. Ông theo học văn chương Ba-lan tại đại học Adam Mickiewicz ở Poznan. Khởi sự đăng thơ năm 1966 trên nguyệt san Nurt mà ông làm biên tập viên từ 1965-1968. Từ 1968-1970 ông làm việc tại thư viện khoa học Kornik. Năm 1972 ông cư ngụ ở Cracovie và là bỉnh bút báo Sinh viên tại đây. Năm 1973, tạp chí Nowy Wyraz (số 9) đã dành đăng bài ông trên phụ trương văn nghệ. Người ta thường xếp ông vào khuynh hướng thi ca gọi là «ngôn ngữ học» nhưng ông đã hòa mình vào «đợt sóng mới» gắn bó với thực tại xã hội. Ông tin tưởng ở một thứ thi ca giải hoặc hay giải thoát (khỏi tư tưởng cá nhân). Ông cũng là nhà phê bình văn nghệ và một dịch giả lỗi lạc (thơ Đức và Áo). Theo Jacques Donguy và Michel Maslowski thì thi phẩm đầu tay của ông là tập Akt urodzenia (Khai sinh, 1969), và kế đó là tập Nasze życie rośnie (Cuộc đời mọc lên, 1978). Nhưng Adam Czerniawski còn kể tới Organism zbiorowy (Cơ quan tập thể, 1975), một tác phẩm gồm cả các bản dịch thơ Đức và Áo của ông và cho biết tập Nasze życie rośnie nói trên bị cấm xuất bản ở Ba-lan, đã được in tại Paris, 1978, và kế đó được bí mật “in lại” ở Cracovie, 1980...

(Diễm Châu biên soạn)

tác phẩm

Có phải bây giờ, khi | Đừng bắn | Cái xứ sở ấy phải chăng nó đã bị mất trí nhớ? | Vậy ra vẫn còn có thể  (thơ) 
Bốn bài thơ của Ryszard Krynicki (1943~) — một trong những nhà thơ quan trọng nhất của văn chương Ba-lan đương đại. [Bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên]

Thông tấn xã Ba Lan | Hãy ngủ ngon | Chiến hạm Potemkin | Im lặng | Vào buổi tối ấy | Người chọn cô đơn | Đừng muốn chết cho chúng tôi | Hiện thực xã hội chủ nghĩa  (thơ) 
Tám bài thơ của Ryszard Krynicki (1943~) — một trong những nhà thơ quan trọng nhất của văn chương Ba-lan đương đại. [Bản dịch của nhà thơ Hoàng Ngọc Biên]

Thơ | Cuộc đời mọc lên | Con đường mi đi qua | Ấy chuyện bình thường | Cũng | Ad hominem | Anh nhận được thư từ  (thơ) 
Bảy bài thơ của Ryszard Krynicki (1943~) -- nhà thơ đương đại Ba-lan -- lần đầu đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018